cup-milano-medium-qua-tang-DANG-CAP-VIET (42)

Cúp thể thao MILANO MEDIUM 41-48

 • Sản phẩm có 3 kích thước:

Size A: cao 450 mm, phi 160 mm

Size B: cao 420 mm, phi 140 mm

Size C: cao 390 mm, phi 120 mm.

 • Chất liệu: kim loại mạ bạc
Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Cúp thể thao MILANO MEDIUM 41cup-milano-medium-qua-tang-dang-cap-viet-41

 • Sản phẩm có ba kích thước:

   Size A: cao 325 mm, phi 180 mm

   Size B: cao 285 mm, phi 160 mm

   Size C: cao 260 mm, phi 140 mm.

 • Chất liệu: kim loại mạ bạch kim

Cúp thể thao MILANO MEDIUM 42cup-milano-medium-qua-tang-dang-cap-viet-42

 • Sản phẩm có ba kích thước:

   Size A: cao 330 mm, phi 160 mm

   Size B: cao 300 mm, phi 140 mm

   Size C: cao 270 mm, phi 120 mm.

 • Chất liệu: kim loại mạ bạch kim

Cúp thể thao MILANO MEDIUM 43cup-milano-medium-qua-tang-dang-cap-viet-43

Sản phẩm có 3 kích thước:

Size A: Cao 310 mm, phi 160 mm
Size B: Cao 285 mm, phi 140 mm
Size C: Cao 260 mm, phi 120 mm

 • Chất liệu: kim loại mạ bạch kim

Cúp thể thao MILANO MEDIUM 44cup-milano-medium-qua-tang-dang-cap-viet-44

 • Sản phẩm có 3 kích thước:

Size A: Cao 335 mm, phi 160 mm
Size B: Cao 300 mm, phi 140 mm
Size C: Cao 265 mm, phi 120 mm

 • Chất liệu: kim loại mạ bạch kim

Cúp thể thao MILANO MEDIUM 45cup-milano-medium-qua-tang-dang-cap-viet-45

 • Sản phẩm có 3 kích thước:

Size A: Cao 340 mm, phi 160 mm
Size B: Cao 300 mm, phi 140 mm
Size C: Cao 260 mm, phi 120 mm

 • Chất liệu: kim loại mạ bạch kim

Cúp thể thao MILANO MEDIUM 46cup-milano-medium-qua-tang-dang-cap-viet-46

 • Sản phẩm có 3 kích thước:

Size A: cao 450 mm, phi 160 mm

Size B: cao 420 mm, phi 140 mm

Size C: cao 390 mm, phi 120 mm.

 • Chất liệu: kim loại mạ bạc

Cúp thể thao MILANO MEDIUM 47cup-milano-medium-qua-tang-dang-cap-viet-47

 • Sản phẩm có 3 kích thước:

Size A: cao 450 mm, phi 160 mm

Size B: cao 420 mm, phi 140 mm

Size C: cao 390 mm, phi 120 mm.

 • Chất liệu: kim loại mạ bạc

Cúp thể thao MILANO MEDIUM 48cup-milano-medium-qua-tang-dang-cap-viet-48

 • Sản phẩm có ba kích thước:

Size A: cao 440 mm, phi 160 mm

Size B: cao 410 mm, phi 140 mm

Size C: cao 370 mm, phi 120 mm

 • Chất liệu: kim loại mạ bạc

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cúp thể thao MILANO MEDIUM 41-48”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *